• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд- Основни суд у Убу, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/18 од 23.02.2018. године

10
Окт
2018

У складу са чланом 8 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 10. октобра 2018. године у 15:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то: