• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд – Прекршајни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 84/19 од 29.11.2019. године

18
Мај
2020

У складу са чланом 8. став 3. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за судије на сталној судијској функцији, Комисија Високог савета судства, дана 18. маја 2020. године у 09:20 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то за Прекршајни апелациони суд: