• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 69/18 од 14.09.2018. године

21
Јан
2019

У складу са чланом 8 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 21. јануара 2019. године у 15:15 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то: