• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - за Привредни апелациони суд , по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

03
Јул
2020

У складу са чланом 8. став 3. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за судије на сталној судијској функцији, Комисија Високог савета судства, дана 03. јула 2020. године у 13:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то за Привредни апелациони суд: