• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд

14
Сеп
2017

У складу са чланом 8 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, испитна комисија Високог савет судства, дана 14. септембра 2017. године у 15:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд и то: