• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ - ВИШИ СУДОВИ (по огласима 62/22, 115/22 и 137/22)

14
Нов
2023

ПРЕТХОДНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ:

Виши суд у Новом Саду
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ I ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 137/22 ОО 09.12.2022).

Виши суд у Новом Саду
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Сомбору
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Сремској Митровици
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ I ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 137/22 ОО 09.12.2022).

Виши суд у Ваљеву
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).-

Виши суд у Зајечару
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Чачку
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Сремској Митровици
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА У ВИШЕМ СУДУ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (
СЛ.ГЛАСНИК 62/22 ОД 27.05.2022)

Виши суд у Новом Пазару
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Јагодини
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Лесковцу
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС" 115/22 ОД 21.10.2022).

Виши суд у Новом Саду
ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
(СЛ.ГЛАСНИК 55/23 ОД 07.07.2023.)