• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за председнике суда - Прекршајни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

01
Окт
2019

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 01. октобра 2019. године у 15:15 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда за Прекршајне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године :