• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Неготину и Виши суд у Суботици, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

12
Јун
2019

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 12. јуна 2019. године у 11:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда, за Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Крушевцу, Виши суд у Неготину и Виши суд у Суботици: