• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС бр. 18/19" од 15.03.2019. године

18
Јун
2019

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 18. јуна 2019. године у 12:00 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда, за Виши суд у Ваљеву, Виши суд у Зајечару, Виши суд у Јагодини, Виши суд у Крагујевцу, Виши суд у Краљеву, Виши суд у Лесковцу, Виши суд у Нишу, Виши суд у Новом Пазару, Виши суд у Новом Саду, Виши суд у Пожаревцу, Виши суд у Смедереву, Виши суд у Сомбору, Виши суд у Сремској Митровици, Виши суд у Ужицу, Виши суд у Чачку и Виши суд у Шапцу: