• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за председнике суда - Виши и Привредни судови, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" 27/20 од 13. марта 2020. године

03
Јул
2020

У складу са чланом 18 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда, Комисија Високог савета судства, дана 03. јула 2020. године у 13:30 часова, објавила је претходну листу кандидата за председника суда и то за: Виши суд у Сремској Митровици, Привредни суд у Зрењанину, Привредни суд у Нишу, Привредни суд у Панчеву и Привредни суд у Сомбору: