• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Основни суд у Крушевцу и Основни суд у Пожеги

30
Мај
2024

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Основпи суд у Крушевцу
Основни суд у Пожеги

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКЛ СУДОВА ("СЛ.ГЛАСНИК 97/23 ОД
03.НОВЕМБРА 2023.ГОДИНЕ)