• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл. Гл. РС“, број 65/19 од 13.09.2019.

14
Јан
2020

Високи савет судства на седници одржаној 10. јануара  2020. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  65/19 од 13. септембра  2019. донео је: