• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог Одлуке Високог савета судства о избору судија које се први пут бирају на судијску финкцију за Управни суд

08
Јан
2020

Високи савет судства на седници одржаној 24. децембра  2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  65/19 од 13. септембра  2019. донео је: