• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке Високог савета судства од 30.03.2021. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

30
Мар
2021

Високи савет судства на седницама одржаним 18. марта 2021. године и 23. марта 2021. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  83/20 од 10. јуна 2020. године донео је: