• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог одлуке Високог савета судства од 10. јануара 2020. године о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

10
Јан
2020

Високи савет судства на седници одржаној 10. јануара 2020. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  65/19 од 13. септембра 2019. Године,  донео је: