• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Предлог кандидата за судије за Основни суд у Крагујевцу

09
Дец
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 9. децембра 2014. године, донео Одлуку о предлогу кандидата за судије које се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Крагујевцу.

Списак предложених кандидата:

1. Ђорђевић Јелена, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу;
2. Марковић Марија, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу;
3. Пирковић Иван, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу;
4. Савић Данијела, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.

Високи савет судства је 25. јула 2014. године огласио избор судија у Основном суду у Крагујевцу.