• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о допунама Посебног колективног уговора за државне органе

10
Јун
2015

Обавештавамо вас да је дана 4. јуна 2015. године потписан Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе. Допуне се између осталог односе и на права  запослених у државном органу који немају положај државног службеника или намештеника. 

Посебан колективни уговор о допунама Посебног колективног уговора за државне органе је објављен у „Службеном гласнику РС“,  бр. 50/15 од 09. јуна 2015. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.