• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПОНИШТАЈ ОГЛАСА ЗА ИЗБОР СУДИЈА

15
Нов
2016

            Високи савет судства на седници одржаној 15. новембра 2016. године донео је одлуку којом се поништава оглас за избор судија, који је објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије“ број 74 од 02. септембра 2016. године, за следеће судове: Виши суд у Београду, Први основни суд у Београду, Други основни суд у Београду, Трећи основни суд у Београду, Основни суд у Деспотовцу, Основни суд у Књажевцу, Основни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Београду, Прекршајни суд у Врању, Прекршајни суд у Вршцу, Прекршајни суд у Горњем Милановцу, Прекршајни суд у Јагодини, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни суд у Краљеву, Прекршајни суд у Крушевцу, Прекршајни суд у Лазаревцу, Прекршајни суд у Лесковцу, Прекршајни суд у Нишу, Прекршајни суд у Новом Саду, Прекршајни суд у Руми и Прекршајни суд у Ужицу и оглас за избор судија, који је објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије“ број 75 од 07. септембра 2016. године, за следеће судове: Прекршајни апелациони суд, Апелациони суд у Београду, Апелациони суд у Крагујевцу, Апелациони суд у Нишу, Апелациони суд у Новом Саду, Виши суд у Зрењанину, Виши суд у Нишу, Основни суд у Панчеву, Привредни суд у Београду и Привредни суд у Крагујевцу.

            Одредбом члана 45а Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16), а који се примењује од 1. септембра 2016. године, прописано је да Високи савет судства прописује програм и начин полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију, који се први пут бира на судијску функцију.

            Имаујћи у виду да су наведени огласи објављени у ,,Службеном гласнику Републике Србије“ након 1. септембра 2016. године, Високи савет судства је одлучио да поништи огласе.

           На седници одржаној 15. новембра 2016. године Високи савет судства је донео Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и критеријумима за предлагање кандидата за председника суда и Правилник о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију.