• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОДЛУКA О ПРВОМ ИЗБОРУ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА КОГА БИРА НАРОДНА СКУПШТИНА

28
Апр
2023

На основу чл. 43. и 61. Закона о Високом савету судства („Службени гласник РС“, број 10/23) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Првог редовног заседања у 2023. години, одржаној 20. априла 2023. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРВОМ ИЗБОРУ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА КОГА
БИРА НАРОДНА СКУПШТИНА

  1. За члана Високог савета судства бира се:

- Александар Поповић из Београда, дипломирани правник.

  1. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РС Број 27

У Београду, 20. априла 2023. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК др Владимир Орлић