• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

22
Окт
2019

 Високи савет судства на седници одржаној 22. октобра  2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  48/19 од 5. јула 2019. донео је

                                                                           I

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Основни суд у Пироту:    

  1. Марија Алексић, судијски помоћник  у Основном суду у Пироту,
  2. Јелена Бошковић, судијски помоћник у Основном суду у Пироту,