• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију по огласу објављеном у ,,Сл.Гл. РС“, број 93/21 од 24.09.2021.г. и ,,Сл.Гл. РС“, број 68/21 од 07.07.2021.г.

17
Нов
2022

Високи савет судства на седници одржаној 17.11.2022.  године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  93/21  од 24.09.2021. године  донео је

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Лозници:

 1. Маријана Јовић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду,
 2. Драгица Рељић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници.

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Новом Саду:

 1. Мара Вукмировић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
 2. Снежана Грозданић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду,
 3. Весна Мићин, судијски помоћник у Вишем суду у Новом Саду,
 4. Даниела Котарлић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Саду,
 5. Мирна Џелетовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Новом Саду.

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Новом Пазару:

 1. Мунир Јусовић, судијски помоћник у Основном суду у Новом Пазару,
 2. Емина Кркушић, корисник почетне обуке на Правосудној академији,
 3. Лела Рајовић, судијски помоћник у Првом основном суду у Београду.

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Петровцу на Млави:

 1. Далибор Лончар, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу,
 2. Марина Стојиљковић, судијски помоћник у Основном суду у Пожаревцу.

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Сомбору:

 1. Драгана Пламенић, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору,
 2. Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору.

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Сурдулици:

 1. Снежана Маринковић, судијски помоћник у Основном суду у Сурдулици.

 

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Шапцу:

 1. Ана Веселиновић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу,
 2. Викторија Маџаревић Чичулић, судијски помоћник у Основном суду у Шапцу,
 3. Маја Шакан, судијски помоћник у Апелационом суду у Београду.

 

 

Високи савет судства на седници одржаној 17.11.2022.  године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  68/21  од 07.07.2021. године  донео је

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Прекршајном суду у Ваљеву:

 1. Милица Богдановић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
 2. Дарко Гаврић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
 3. Ивана Караћ, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву,
 4. Милица Мијаиловић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Ваљеву

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Прекршајном суду у Зајечару:

 1. Милош Милошевић, судијски помоћник у Основном суду у Зајечару,
 2. Миленица Радивојевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Пироту.

 

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Прекршајном суду у Краљеву:

 1. Тијана Милосављевић, судијски помоћник у Основном суду у Краљеву,
 2. Наташа Рубежић, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду,
 3. Соња Стојановић, судијски помоћник у Привредном суду у Краљеву,
 4. Јелена Станојевић, судијски помоћник у Вишем суду у Лесковцу.