• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлуку о предлогу кандидата за председнике судова по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 58/22 од 18.05.2022. године

17
Нов
2022

 

Високи савет судства на седници одржаној 17.11.2022. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  58/22 од  18.05.2022. године  донео је:

 

I

Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Ваљеву:  

 

             Небојша Поповић, судија Основног суда у Ваљеву.

II

            Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Зрењанину:

           

            Златоје Анкић, судија Основног суда у Зрењанину.

III

            Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Руми:

           

            Драгана Кличковић, судија Основног суда у Руми.

IV

            Одлуку о предлогу кандидата за председника Прекршајног суда у Обреновцу:

           

            Сунчица Савић, судија Прекршајног суда у Обреновцу.

V

            Одлуку о предлогу кандидата за председника Прекршајног суда у Јагодини:

 

            Милева Шишмановић, судија Прекршајног суда у Јагодини.

VI

            Одлуку о предлогу кандидата за председника Прекршајног суда у Зрењанину:

 

            Ружица Трипић, судија Прекршајног суда у Зрењанину.