• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлуку о избору судије у Врховни касациони суд и Виши суд у Новом Саду

30
Јун
2022

Високи савет судства на седници одржаној 30.06.2022. године, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 18/22 од 11. фебруара 2022. године, донео је

 

            Одлуку о избору судије у Врховни касациони суд:

           

  1. Мирјана Андријашевић, судија Апелационог суда  у Новом Саду,
  2. Татјана Вуковић, судија Апелационог суда у Београду,
  3. Владислава Милићевић, судија Апелационог суда у Београду,
  4. Бојана Пауновић, судија Апелационог суда у Београду,
  5. Весна Станковић, судија Апелационог суда у Београду.

 

Високи савет судства на седници одржаној 30.06.2022. године, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 10/22 од 28. јануара 2022. године, донео је

 

Одлуку о избору судије у Виши суд у Новом Саду:

 

  1. Сања Берак, судија Основног суда у Новом Саду,
  2. Тамара Башић, судија Основног суда у Новом Саду,
  3. Татјана Кушлић, судија Основног суда у Новом Саду.