• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлуке о избору судија донете на седници Високог савета судства одржаној 17.10.2017. године

18
Окт
2017

Високи савет судства на седници одржаној 17. октобра 2017. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  31 од 3. априла 2017. године  донео је

 

I      Одлуку о избору двоје судије за Привредни апелациони суд:

 1. Драговић Драган, судија Привредног суда у Београду,
 2. Дукић Данијела, судија Привредног суда у Београду.

 

II     Одлуку о избору четири судије за Апелациони суд у Београду:

 1. Миљуш Весна, судија Вишег суда у Београду,
 2. Стевановић Јелена, судија Вишег суда у Београду,
 3. Стевовић Снежана, судија Првог основног суда у Београду,
 4. Филиповић Весна, судија Првог основног суда у Београду.

 

III     Одлуку о избору три судије за Апелациони суд у Крагујевцу:

 1. Вељовић Гордана,  судија Вишег суда у Крагујевцу,
 2. Јовановић Зорица, судија  Основног суда у Крагујевцу,
 3. Петровић Слободан, судија Вишег суда у Крагујевцу.

 

IV     Одлуку о избору седам судија за Апелациони суд у Нишу:

 1. Божовић Данијела, судија  Основног  суда у Нишу,
 2. Гојгић Ђорђе,  судија Основног суда у Новом Пазару,
 3. Јовановић Оливера, судија Привредног суда у Нишу,
 4. Лазић Снежана,  судија Основног  суда у Нишу,
 5. Стаменковић Зоран, судија  Основног суда у Нишу,
 6. Стошић Лидија, судија Основног  суда у Нишу,
 7. Џомбић Ксенија, судија  Основног  суда у Нишу.

 

V    Одлуку о избору три судије за Апелациони суд у Новом Саду:

 1. Кужић Вукица, судија Вишег суда у Новом Саду,
 2. Перц Бранка,  судија Вишег суда у Зрењанину,
 3. Писарић Здравка, судија Вишег суда у Новом Саду.

 

VI    Одлуку о избору три судије у Виши суд у Крагујевцу:

 1. Радаковић Зорица, судија Основног суда у Крагујевцу,
 2. Симић Ана, судија Основног суда у Крагујевцу,
 3. Филиповић Марија, судија Основног суда у Крагујевцу.

 

VII    Одлуку о избору четири судије у Виши суд у Нишу:

 1. Златковић Милица, судија Основног суда у Нишу,
 2. Крстић Драган, судија Основног суда у Нишу,
 3. Стојковић Миљана, судија Основног суда у Нишу,
 4. Тодоровић Снежана, судија Основног суда у Нишу.