• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о предлогу једног кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију за Привредни суд у Ужицу

09
Јун
2015

Високи савет судства је на седници одржаној 09. јуна 2015. године донео Одлуку о предлогу једног кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију за Привредни суд у Ужицу.

Предложени кандидат:

  1. Божовић Катарина, судијски помоћник, Привредни суд у Ужицу.

Избор судија за Привредни суд у Ужицу Високи савет судства огласио је у „Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године.