• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о предлогу четири кандидата за избор судија у Прекршајном суду у Нишу

01
Дец
2015

Високи савет судства је на седници одржаној 01. децембра 2015. године донео Одлуку о предлогу четири кандидата за избор судија у Прекршајном суду у Нишу, који ће бити прослеђен на усвајање Народној скупштини.

По огласу који је објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године, Високи савет судства је предложио четири кандидата:

  1. Дамњановић Братислава, корисник почетне обуке Правосудне академије;
  2. Крстић Јасмина, судијски помоћник у Прекршајном апелационом суду;
  3. Мирић Биљана, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу;
  4. Увалин Милош, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.