• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места

06
Феб
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 28. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Београду, Зајечару, Новом Саду, Панчеву, Пожаревцу и у Основном суду у Врбасу:

  1. Привредни суд у Београду - 2
  2. Привредни суд у Зајечару - 1
  3. Привредни суд у Новом Саду - 3
  4. Основни суд у Врбасу - 4
  5. Привредни суд у Пожаревцу - 2
  6. Привредни суд у Панчеву - 1