• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судије у Основни суд у Пироту по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 48/19 од 5. јула 2019.

22
Окт
2019

Високи савет судства на седници одржаној 22. октобра  2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  48/19 од 5. јула  2019. донео је:

                                                            I

Одлуку о избору судије  у Основни суд у Пироту:   

  1. Ивана Младеновић, судија Прекршајног суда у Пироту.