• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судија у Врховни касациони суд

04
Мар
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 04. марта 2014. године донео одлуку о избору 8 судија у Врховни касациони суд.

Списак судија који су изабрани у Врховни касациони суд:

  • Олга Ћуричић, судија Управног суда;
  • Јасминка Станојевић, судија Апелационог суда у Београду;
  • Драган Скоко, судија Апелационог суда у Новом Саду;
  • Бранислава Апостоловић, судија Апелационог суда у Новом Саду;
  • Соња Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;
  • Споменка Зарић, судија Апелационог суда у Београду;
  • Божидар Вујичић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;
  • Бранко Станић, судија Привредног апелационог суда.

Високи савет судства је на седници одржаној 15. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Врховном касационом суду.