• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судија са седнице Високог савета судства од 26. маја 2020. године

26
Мај
2020

 Високи савет судства на седници одржаној 26. маја 2020. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  81 од 15. новембра  2019. године  донео је :