• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судија по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

04
Јун
2019

 Високи савет судства на седници одржаној 4. јуна 2019. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“ број 8/19 од 8. фебруара 2019. године и ,,Службеном гласнику РС“, број 11/19 од 20. фебруара 2019. године, донео је: