• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору судија донета на седници Високог савета судства од 24. 10. 2017. године

24
Окт
2017

Високи савет судства на седници одржаној 24.  октобра 2017. године, по огласу        објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  31 од 3. априла 2017. године  донео је

I     Одлуку о избору четири судије за Врховни касациони суд:

 1. Босиљковић Бранислав, судија Апелационог суда у Београду,
 2. Страјина Добрила, судија Апелационог суда у Београду,
 3. Субић Весна, судија Апелационог суда у Београду,
 4. Томић Мирољуб, судија Апелационог суда у Крагујевцу.

II     Одлуку о избору шест судија за Виши суд у Београду:  

 1.  Бакић Јасминка, судија Првог основног суда у Београду,
 2. Зрелец Ања, судија Другог основног суда у Београду,
 3. Марић Драгиња,  судија Трећег основног суда у Београду,
 4. Пантовић Слађана, судија Првог основног суда у Београду,
 5. Стојковић Милица, судија Првог основног суда у Београду,
 6. Тодоровић Воркапић Валентина, судија Првог основног суда у Београду.

III     Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Крушевцу:

 1. Бићанин Ружица, судија Основног суда у Крушевцу.

IV     Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Лесковцу:

 1. Стевановић Александра, судија Основног суда у Лесковцу.

V     Одлуку о избору две судије за Виши суд у Новом Саду:

 1. Кекић Љубинка, судија Основног суда у Новом Саду,
 2. Станојевић Анђелка, судија Основног суда у Новом Саду.

VI     Одлуку о избору двоје судија за Виши суд у Прокупљу:

 1. Контић Драгана, судија Основног суда у Прокупљу,
 2. Милошевић Небојша, судија Основног суда у Прокупљу.

VII     Одлуку о избору две судије у Виши суд у Зајечару:

 1. Живадиновић Ана, судија Основног суда у Зајчару,
 2. Панић Љиљана, судија Основног суда у Зајечару.

VIII     Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Зрењанину:

 1. Радаковић Сузана, судија Основног суда у Зрењанину.

IX     Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Пироту:

 1. Видановић Славица, судија Основног суда у Пироту.