• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одлука о избору две судије за Виши суд у Крушевцу

25
Окт
2016

Високи савет судства, на седници одржаној 25. октобра  2016. године, донео је Одлуку о избору две судије за Виши суд у Крушевцу.

По огласу који је објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 57/16 од 17. јуна 2016. године, Високи савет судства је донео одлуку о избору  два кандидата:

1. Бекрић Небојша, судија Основног суда у Крушевцу,

2. Токић Драгана, судија Основног суда у Крушевцу.