• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година.

04
Окт
2019

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу чл 88. и 47. Закона  о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17), а у вези са Одлуком о броју судија поротника у судовима („Службени гласник РС”, број 67/19), оглашава именовање судија поротника, за мандатни период од пет година у:

                                            I

 

Назив суда

Број судија

поротника

1.

Апелациони суд у Београду

6

2.

Апелациони суд у Крагујевцу

6

3.

Апелациони суд у Нишу

10

4.

Апелациони суд у Новом Саду

7

                                            II

 

Назив суда

Број судија

поротника

1.

Виши суд у Београду

100

2.

Виши суд у Ваљеву

12

3.

Виши суд у Врању

22

4.

Виши суд у Зајечару

8

5.

Виши суд у Зрењанину

20

6.

Виши суд у Јагодини

12

7.

Виши суд у Крагујевцу

21

8.

Виши суд у Краљеву

24

9.

Виши суд у Крушевцу

14

10.

Виши суд у Лесковцу

16

11.

Виши суд у Неготину

12

12.

Виши суд у Нишу

35

13.

Виши суд у Новом Пазару

7

14.

Виши суд у Новом Саду

44

15.

Виши суд у Панчеву

17

16.

Виши суд у Пироту

12

17.

Виши суд у Пожаревцу

14

18.

Виши суд у Прокупљу

14

19.

Виши суд у Смедереву

17

20.

Виши суд у Сомбору

20

21.

Виши суд у Сремској Митровици

18

22.

Виши суд у Суботици

22

23.

Виши суд у Ужицу

16

24.

Виши суд у Чачку

12

25.

Виши суд у Шапцу

21

                                             III

 

Назив суда

Број судија

поротника

1.

Први основни суд у Београду

158

2.

Други основни суд у Београду

45

3.

Трећи основни суд у Београду

50

4.

Основни суд у Алексинцу

12

5.

Основни суд у Аранђеловцу

10

6.

Основни суд у Бачкој Паланци

12

7.

Основни суд у Бечеју

14

8.

Основни суд у Бору

14

9.

Основни суд у Брусу

9

10.

Основни суд у Бујановцу

16

11.

Основни суд у Ваљеву

46

12.

Основни суд у Великој Плани

28

13.

Основни суд у Великом Градишту

12

14.

Основни суд у Врању

20

15.

Основни суд у Врбасу

20

16.

Основни суд у Вршцу

15

17.

Основни суд у Горњем Милановцу

5

18.

Основни суд у Деспотовцу

16

19.

Основни суд у Димитровграду

8

20.

Основни суд у Зајечару

14

21.

Основни суд у Зрењанину

40

22.

Основни суд у Ивањици

16

23.

Основни суд у Јагодини

22

24.

Основни суд у Кикинди

16

25.

Основни суд у Књажевцу

8

26.

Основни суд у Крагујевцу

50

27.

Основни суд у Краљеву

35

28.

Основни суд у Крушевцу

39

29.

Основни суд у Куршумлији

10

30.

Основни суд у Лазаревцу

12

31.

Основни суд у Лебану

12

32.

Основни суд у Лесковцу

60

33.

Основни суд у Лозници

30

34.

Основни суд у Мајданпеку

5

35.

Основни суд у Мионици

12

36.

Основни суд у Младеновцу

14

37.

Основни суд у Неготину

22

38.

Основни суд у Нишу

90

39.

Основни суд у Новом Пазару

33

40.

Основни суд у Новом Саду

100

41.

Основни суд у Обреновцу

14

42.

Основни суд у Панчеву

35

43.

Основни суд у Параћину

20

44.

Основни суд у Петровцу на Млави

8

45.

Основни суд у Пироту

32

46.

Основни суд у Пожаревцу

25

47.

Основни суд у Пожеги

12

48.

Основни суд у Прибоју

7

49.

Основни суд у Пријепољу

12

50.

Основни суд у Прокупљу

15

51.

Основни суд у Рашкој

12

52.

Основни суд у Руми

11

53.

Основни суд у Сенти

8

54.

Основни суд у Сјеници

9

55.

Основни суд у Смедереву

40

56.

Основни суд у Сомбору

32

57.

Основни суд у Сремској Митровици

17

58.

Основни суд у Старој Пазови

20

59.

Основни суд у Суботици

40

60.

Основни суд у Сурдулици

23

61.

Основни суд у Трстенику

6

62.

Основни суд у Убу

12

63.

Основни суд у Ужицу

16

64.

Основни суд у Чачку

35

65.

Основни суд у Шапцу

45

66.

Основни суд у Шиду

6

                                            IV

 

Назив суда

Број судија

поротника

1.

Привредни апелациони суд

3

                                              V

 

Назив суда

Број судија

поротника

1.

Привредни суд у Београду

30

2.

Привредни суд у Ваљеву

12

3.

Привредни суд у Зајечару

8

4.

Привредни суд у Зрењанину

8

5.

Привредни суд у Краљеву

11

6.

Привредни суд у Крагујевцу

10

7.

Привредни суд у Лесковцу

12

8.

Привредни суд у Нишу

7

9.

Привредни суд у Новом Саду

10

10.

Привредни суд у Панчеву

8

11.

Привредни суд у Пожаревцу

6

12.

Привредни суд у Сомбору

8

13.

Привредни суд у Сремској Митровици

8
14.

Привредни суд у Суботици

8
15.

Привредни суд у Ужицу

5
16

Привредни суд у Чачку

8

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане  Законом о судијама да поднесу пријаву за именовање судија поротника у судовима опште и посебне надлежности.

Пријава на оглас садржи назив једног или више судова за који кандидат конкурише, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), адресу и потпис кандидата. Уз пријаву на оглас потребно је доставити  личну и радну биографију, као и следеће доказе: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, уверење надлежног органа да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци) и уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци).  

Кандидати су дужни да попуне изјаву којом се опредељују за могућност да Савет по службеној  дужности прибави податке о којима се води службена евиденција (која је објављена на интернет страници Високог савета судства)   или ће то кандидат учинити сам.

Кандидати који  су заинтересовани да буду распоређени у Већу за малолетнике апелационих и виших судова, потребно је да поред услова прописаних Законом о судијама, испуњавају и посебне услове прописане чланом 44. став 2. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица.

Пријаве на оглас подносе се Савету у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за именовање судија поротника”.

Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 70/19 од 02. октобра 2019. године.

Последњи дан за подношење пријава је 21. октобар 2019. године.

НАПОМЕНА: Сви кандидати који се пријављују на оглас, могу да пријаву попуне на обрасцу „Пријава на оглас“, која је у прилогу заједно са Изјавом, а које можете подићи и у Писарници Високог савета судства, Ресавска 42, улаз из Бирчанинове, радним даном од 7:30 до 15:30 часова.