• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор судија

15
Јун
2015

Високи савет судства, на седници одржаној 09. јуна 2015. године, донео је одлуку о објављивању огласа за избор судија за:

  • Први основни суд у Београду, 12 судија;
  • Други основни суд у Београду, 3 судије;
  • Трећи основни суд у Београду, 3 судије.

Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 51/15 од 12. јуна 2015. године. Рок за подношење пријава истиче 29. јуна 2015. године.