• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обављени разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника судова у Републици Србији

18
Нов
2010

Комисија Високог савета судства у саставу Ната Месаровић, Снежана Маловић, Јелена Боровац и Ђурђина Бјелобаба 18. новембра разговарала је са 12 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника Апелационих судова, Привредног апелационог суда, Управног суда, Вишег прекршајног суда и Вишег суда у Београду.

Комисија Високог савета судства у саставу Јелена Боровац, Младен Николић, Вучко Мирчић и Бошко Ристић 15. и 16. новембра 2010. године разговарала је са 34 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника Виших судова, као и са једним кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Привредног суда у Зајечару.

Од 09. до 12. новембра комисија Високог савета судства у саставу Вучко Мирчић, Надица Јовановић, Дејан Ћирић, Бошко Ристић и Предраг Димитријевић разговорала је са 76 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника 45 Прекршајних судова у Републици Србији, као и са једним кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Вишег суда у Новом Пазару.

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника 16 Привредних судова обављени су 05. и 08. новембра. Комисија Високог савета судства у саставу Младен Николић, Надица Јовановић, Дејан Ћирић и Предраг Димитријевић разговарала је са 27 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника Привредних судова, као и са једним кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Основног суда у Суботици.

Од 1. до 04. новембра Комисија Високог савета судства у саставу Јелена Боровац, Ђурђина Бјелобаба и Биљана Тошковић разговарала је са 69 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника 34 Основна суда у Републици Србији. У складу са Одлуком о критеријумима за избор судија и председника судова, и на основу извештаја комисија које су обављале разговоре са кандидатима, Високи савет судства ће Народној скупштини предложити једног или више кандидата за председнике судова.