• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обављени разговори са кандидатима за судије за Привредни апелациони и привредне судове у Београду, Пожаревцу и Зајечару

19
Сеп
2014

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Мирољуб Томић и Александар Стоиљковски обавила је разговоре са 38 кандидата који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Привредном апелационом суду, у привредним судовима у Београду, Пожаревцу и Зајечару.

Високи савет судства је 25. јула 2014. године огласио избор судија у Привредном апелационом суду и у Привредном суду у Зајечару.

Високи савет судства је 7. фебруара 2014. године огласио избор судија у привреденим судовима у Београду и Пожаревцу.