• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обављени разговори са кандидатима за судије за Виши суд у Београду

23
Сеп
2014

Комисија Високог савета судства у саставу Мирољуб Томић, Соња Видановић и Бранка Банчевић обавила је разговоре са 67 кандидата који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Вишем суду у Београду.

Високи савет судства је 25. јула 2014. године огласио избор судија у Вишем суду у Београду.