• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење

12
Мај
2014

Комисија Високог савета судства ће 15. и 16. маја 2014. године обавити разговоре са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Основном суду у Димитровграду, Прекршајном суду у Сјеници и Прекршајном суду у Прешеву.

Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.

Високи савет судства је на седници одржаној 15. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Основном суду у Димитровграду, Прекршајном суду у Прешеву и Прекршајном суду у Сјеници.