• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ

27
Нов
2012

Уставни суд доставио је Високом савету судства Закључак поводом разматрања иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе члана19. став 2. Правилника о раду Изборне комисије Високог савета судства и одредаба члана 4. став 1, члана 8. став 1. и члана 17. став 1. Упутства за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија.