• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење

08
Јул
2014

Комисија Високог савета судства ће од 09. до 14. јула 2014. године обавити разговоре са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Основном суду у Врбасу, вишим судовима у Новом Саду и Новом Пазару и привредним судовима у Београду, Новом Саду, Панчеву, Зајечару и Пожаревцу.
 
Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.