• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ОБАВЕШТЕЊЕ

26
Дец
2012

Судије које су Одлукoм Високог савета судства број: 06-00-77/2012-01 од 24. децембра 2012. године изабране на сталну судијску функцију, а које су након престанка примања накнаде плате засновале радни однос, пре ступања на функцију у суд за који су бирани треба да положе заклетву пред председником Народне скупштине. Судије ће полагати заклетву пред председником Народне скупштине у петак, 28. децембра 2012. године, у 10,00 часова (Дом Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13).