• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су поднели пријаве за избор председника суда, по огласу објављеном у „Сл.гл. РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године

15
Јул
2022

Високи савет судства обавештава кандидате  који су поднели пријаве за избор председника у Основном суду у Ваљеву, Основном суду у Зрењанину, Основном суду у Руми, Основном суду у Прокупљу, Прекршајном суду у Обреновцу, Прекршајном суду у Јагодини и Прекршајном суду у Зрењанину, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 5., 6. и 7. септембра 2022. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списковима у прилогу.