• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су поднели пријаве за избор председника суда, по огласу „Службени гласник РС”, број 46/22 од 8. априла 2022. године и огласу „Службени гласник РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године

10
Јун
2022

Високи савет судства обавештава кандидате  који су поднели пријаве за избор председника у Привредном апелационом суду и Прекршајном апелационом суду, по огласу „Службени гласник РС”, број 46/22 од 8. априла 2022. године, у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Нишу, Вишем суду у Врању и Привредном суду у Чачку, по огласу „Службени гласник РС”, број 58/22 од 18. маја 2022. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 27. јуна 2022. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списку у прилогу.