• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председнике Основних судова у Новом Саду и Јагодини, по Огласу број 39/18 од 25.05.2018. године

11
Окт
2018

Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор председника суда у Основном суду у Новом саду и Основном суду у Јагодини, који је објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 39/18 од 25. маја 2018. године, обавештавају се да ће Комисија Високог савета судства са њима обавити разговор 26. октобра 2018. године у просторијама Високог савета судства, по редоследу и списку у прилогу.