• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за председнике Вишег суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Сомбору, Основног суда у Бујановцу и Прекршајног суда у Нишу, по Огласу број 6/19 од 01.02.2019. године

07
Мар
2019

Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор председника Вишег суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Сомбору, Основног суда у Бујановцу и Прекршајног суда у Нишу, који је објављен у "Сл. гласнику РС" бр. 6/19 од 01. фебруара 2019. године, обавештавају се да ће Комисија Високог савета судства са њима обавити разговор 20. марта 2019. године у просторијама Високог савета судства, по редоследу и списку у прилогу.