• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима који су конкурисали за основне и прекршајне судове, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/2018 од 23.02.2018. године

26
Јун
2018

            Кандидати који су поднели пријаве на оглас за избор судија у основним и прекршајним судовима, који је објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године и у дневном листу „Политика” од 27. фебруара 2018. године, а који су стекли услов за разговор са Комисијом Високог савета судства, обавештавају се да ће се разговори са њима почети од 27.августа 2018. године, по редоследу и списку који ће накнадно бити објављен.