• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима са кандидатима за председнике судова, по огласу објављеном у „Сл.гл. РС”, број 137/22 од 9. децембра 2022. године

24
Јан
2023

Високи савет судства обавештава кандидате  који су поднели пријаве за избор председника у Вишем суду у Врању и Основном суду у Прокупљу, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 137/22 од 9. децембра 2022. године, да ће се разговори са кандидатима обавити дана 9. и 10. фебруара 2023. године, у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр.42, у Београду, према списковима у прилогу.