• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о разговорима заказаним за 31.05.2018. године

17
Мај
2018

Обавештење о разговорима заказаним за 31.05.2018. године, са кандидатима који су конкурисали за судове опште и посебне надлежности, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 14/2018 од 23.02.2018. године