• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Обавештење о полагању заклетве судија који су изабрани на судијску функцију

01
Апр
2024

Дана 9. априла 2024. године, заклетву ће полагати судије које су изабране на седници Високог савета судства:

одржаној дана 28. септембра 2023.године, које одлуке су објављене у ,,Службеном гласнику РС“, број 88/23 од 19. октобра 2023. године, према списку:

 

                        Основни суд у Шиду

 1. Ненад Дабић

Основни суд у Прокупљу

 1. Александар Красић
 2. Александра Гогић

Основни суд у Нишу

1. Татјана Миленовић

2. Милан Пејковић 

3. Марија Фехир

4. Сунчица Цветковић                       

Прекршајни суд у Панчеву

 1. Андријана Живковић
 2. Мирјана Керкез
 3. Снежана Станојевић Марковић

 

одржаној дана 12. октобра 2023.године, која одлука је објављена у ,,Службеном гласнику РС“, број 96/23 од 2. новембра 2023. године,

 

                  Основни суд у Димитровграду

 1. Ана Љубеновић Стоицев

 

                        Основи суд у Аранђеловцу

 1. Светислав Бркушанин
 2. Срђан Кантар

 

 одржаној дана 2. новембра 2023.године, које одлуке су објављене у ,,Службеном гласнику РС“, број 102/23 од 17. новембра 2023. године, према списку:

 

                              Управни суд

 1. Предраг Батавељић
 2. Маријан Слободан
 3. Љубо Ергић
 4. Марија Ристић
 5. Данијела Марјановић Чолаковић
 6. Лука Челебић
 7. Снежана Петровић

 

одржаној дана 30. новембра 2023.године, које одлуке су објављене у ,,Службеном гласнику РС“, број 111/23 од 14. децембра 2023. године, према списку:

                  Привредни суд у Београду

 1. Марија Николић
 2. Ана Новаковић

 

Привредни суд у Новом Саду

 1. Петар Штулић

 

Привредни суд у Сремској Митровици

 1. Јелена Лазић

 

 Основни суд у Лазаревцу

 1. Јелена Тимотић

 

Основни суд у Горњем Милановцу

 1. Дарко Илић

 

            Основни суд у Бачкој Паланци

                  Немања Марковић

 

Основни суд у Брусу

 1. Весна Јеличић

 

Основни суд у Крагујевцу

 1. Зорица Мартаћ

 

Прекршајни суд у Крагујевцу

 1. Бојана Усиљанин Бркушанин

 

Прекршајни суд у Краљеву

 1. Александар Црноглавац

 

Прекршајни суд у Лесковцу

 1. Биљана Ђорђевић
 2. Јелена Илић

 

одржаној дана 7. децембра 2023.године, која одлука је објављена у ,,Службеном гласнику РС“, број 114/23 од 20. децембра 2023. године

                         Основни суд у Ивањици

 1. Ивана Бешевић

 

одржаној дана 21. децембра 2023.године, које одлуке су објављене у ,,Службеном гласнику РС“, број 4/24 од 19. јануара 2024. године, према списку:

 

Основни суд у Обреновцу

 1. Марија Алексић

Прекршајни суд у Ниш

 1. Бојана Анђелковић
 2. Христина Радојчић
 3. Оливера Стојановић

    Прекршајни суд у Новом Саду

 1. Бранимир Радосављевић

     Основни суд у Аранђеловцу

 1. Марина Жујовић
 2. Невена Марковић

Основни суд у Зрењанину

 1. Ивана Војин

Основни суд у Нишу

 1. Јасмина Кузмановић
 2. Милена Јоксић Ранђеловић

Основни суд у Сенти

 1. Сандра Јеремић Малеташки

Основни суд у Чачку

 1. Нада Јелисавац Поповић

Основни суд у Шапцу

 1. Тања Ђорђевић
 2. Данијела Савић
 3. Маријана Јовић

Прекршајни суд у Београду

 1. Викторија Ђорђевић
 2. Немања Радосављевић

Прекршајни суд у Кикинди

 1. Тања Ђурић

Прекршајни суд у Лазаревцу

 1. Ивана Кастратовић

Прекршајни суд у Обреновцу

 1. Данијела Матић

Прекршајни суд у Сенти

 1.  Јелена Марић Ступар
 2. Мирослав Мујић

Прекршајни суд у Сомбору

 1. Саша Бркић

Први основни суд у Београду

 1. Слађана Радојичић
 2. Бранко Урошевић

Други основни суд у Београду

 1. Милена Барјактаровић
 2. Ненад Божиновић

Трећи основни суд у Београду

 1. Мирјана Анђелковић Слијепчевић
 2. Снежана Ђорђевић
 3. Катарина Пиндић Прашевић

 

Полагање заклетве ће се обавити у уторак 9. априла 2024.године са почетком у 11,00 часова у згради Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.

 Потребно је да судије које полажу заклетву буду у згради Дома Народне скупштине најкасније до 10,30 часова.

Напомињемо, да полагању заклетве могу да присуствују и два члана породице о чему је судија дужан да  благовремено обавести Народну скупштину,  са именима и бројем личне карте чланова породице, на мејл адресу:

protokol@parlament.rs